MTHFR

Mutacja MTHFR zalecenia.

    MUTACJA MTHFR ZALECENIA Mutacja na pozycji 677. Przede wszystkim zachęcam wszystkich do znalezienia lekarza, który ma jakąkolwiek wiedzę na temat mutacji MTHFR, bądź chęci poszerzyć wiedzę na jej temat. Jak wcześniej wspomniałam na całym świecie jak również w…

Gen MTHFR i enzym MTHFR.

Co oznacza MTHFR?   MTHFR jest symbolem genu o oficjalnej nazwie reduktaza metylenotetrahydrafolianowa (methylenetetrahydrofolate reductase) i odpowiada on za powstanie enzymu o tej samej nazwie MTHFR. Enzym MTHFR katalizuje przy udziale fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego  – NADPH reakcję redukcji 5,10 -metylenotetrahydrofolianu…